پست ها

سن قلب شما میتوان یک عامل خطر برای مرگ زودهنگام باشد..!

سن قلب شما میتوان یک عامل خطر برای مرگ زودهنگام باشد..!

محققان بریتانیایی بر این باورند که از هر 5 فرد بزرگسال، 4 نفر آنها دارای قلبی "پیرتر" از سن واقعی شان هستند، که نشان دهنده بوجود آمدن بیماری قلبی است. شاید شما دلتان جوان باشد اما قلبتان ممکن است برای سن شما پیر و نامناسب باشد.