پست ها

مغز خود را همانند یک فرد اَبَرحافظه آموزش دهید

مغز خود را همانند یک فرد اَبَرحافظه آموزش دهید

اگر شما هم در به یادآوردن اسامی، چهره ها و حتی شماره تلفن ها مشکل دارید، نکات پیشنهاد شده زیر از افراد دارای حافظه قوی یا اَبَرحافظه ها و دانشمندان علوم اعصاب میتواند شما را در بهبود حافظه تان یاری دهد.