الف - حوله

1- عنوان استاندارد: ویژگیهای نخ حوله

 

2- حوله کاغذی -ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

3- نساجی-حوله و پارچه حوله با بافت تار و پودی-ویژگیها وروشهای آزمون

 

ب- پتو

 

1- منسوجات -پتوی پلی استری- ویژگیها و روش آزمون

 

2- منسوجات -پتوی سفری صددرصد پلی استر -ویژگیها و روشهای آزمون

 

3- ویژگیهای نخ پنبه‌ای مورد مصرف در تار پتو

 

4- ویژگیهای نخ آکریلیکی مورد مصرف در پود پتو

 

5- نساجی-پتوی تار و پودی اکریلیکی -ویژگی ها و روش آزمون

 

6- ویژگیهای پارچه روبان حاشیه پتو (تاری و پودی) و نحوه مصرف آن

 

7- منسوجات -برچسب و نشانه گذاری پتو-ویژگی ها

 

8- منسوجات -پتو با بافت حلقوی-ویژگیها

 

9- منسوجات پتو با بافت حلقوی-ویژگیها-(اصلاحیه شماره 1)

 

10- منسوجات -پتو با بافت حلقوی -ویژگیها (اصلاحیه شماره 2)

 

ج - تشک

 

1- تشک خواب فنری-ویژگیها و روشهای آزمون

 

- تشک خواب فنری -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
- تشک خواب فنری-ویژگیها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 2)

 

2- تشک‌های ورزشی
 
 

د- ملحفه

 

1- پارچه‌های پنبه‌ای سبک ویژگیهای ملحفه‌ای

 

ه- البسه نوزاد

 

1- پوشاک -البسه نوزاد و کودک -ویژگیها

 

2- آزمون اثر شعله روی سطوح ورقه‌های پلاستیکی و چرم (سطح مقابل شعله) برای وسایل ایمنی کودکان و نوزادان-روش آزمون بوسیله شعله دوار

 

و- لحاف اروپایی یا ماشینی-ویژگیهای لحاف شامل،مواد پرکننده بجز پر یا کرک

 

ز- منسوجات -روتختی و روبالشی-ویژگیها

 

ح- نساجی-نخ های دوخت صنعتی از الیاف مصنوعی یا مخلوط با الیاف طبیعی- ویژگیها و روشهای آزمون

 

ط- نساجی-الیاف طبیعی -نام های پایه و تعاریف

 

ی- نساجی ـ ثبات رنگ در مقابل شرایط طبیعی هوا ـ فضای باز ـ روش آزمون